Турне на Софийската опера

Турне на Софийската опера

Трупата на Софийската народна опера пред Бялата кула в Солун по време на турне в града през 1975 г. 
Снимката се съхранява в: ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – I), кадър 49.

Честване на 1100-годишнината от кончината на св. Константин-Кирил Философ Българската палата на Солунския панаир, 1981 г.
10 of 45