Events

На 31 октомври 2017 г. по повод празника на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" беше проведена ХII научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие". По покана на доц. Гергана Георгиева, ръководител на Центъра по българистика при ВТУ, в специален панел в началото на конференцията беше представен проектът "Солун и българите: история, памет съвремие". Доц. Юра Константинова представи концепцията на проекта и неговата историческа част, д-р Маламир Спасов говори за връзката между история и памет, а д-р Гергана Дончева запозна присъстващите с историята и съвременните предизвикателства пред Солунския кинофестивал.

На 26 октомври 2017 г. се проведе научна конферения на тема "Реформацията 1617-2017. Духовност, история, съвременност", организирана от Нов български университет и Висше духовно училище "Св. Тривелий".
Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" бе представен от гл. ас. д-р Елмира Василева с доклад на тема "Американската мисия в Солун след 1903 г."

Между 21 и 23 септември 2017 г. в Созопол се състоя национална научна конференция "1385 години България в Европа", организирана от департамента по История при Нов български университет. Проф. Рая Заимова участва с доклад на тема, пряко засягаща униатското движение в Солун:  Националното „чуждо“ или за кариерата на епископ Младенов (1854-1918).

На 19 септември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология се състоя работна среща на научния екип. На нея бяха обсъдени възможностите за популяризиране на дейностите по Проекта. Приеха се принципите, по които ще бъде съставен Албум с документи и материали, представящи историческото и съвременно присъствие на българите в Солун. Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с работата на научния колектив.

 

През м. юли 2017 г. в Университета на Единбург (University of Edinburgh) се състоя международна конференция на тема "Градове и градски центрове през 18 век" Eighteenth-Century Cities and Centres. 

 

По време на Лятната ученическа академия в Боровец на 12-16 юни 2017 г., доц. д-р Румяна Прешленова представи проекта "Солун и българите: история, памет, съвремие".

On 6th of June 2017 from 5 pm in Hall 35 of the Faculty of History of the Sofia University “St. Kl. Ohridski” Assoc. Prof. Yura Konstantinova will give a public lecture on topic “Trade networks and national identity in Thessaloniki during the 1860s-1870s of the 19th century”. The lecture is organised by the Students Club “Balkanica” with the support of the Faculty of History of the Sofia University “St. Kl. Ohridski”.

 

On 21st – 23rd of May 2017 in Jerusalem an International Workshop on the topic “Salonica: A Multicultural City in the Ottoman Empire and the Greek State” took place. The project “Thessaloniki and the Bulgarians: history, memory, present” was presented on the workshop by Assoc. Prof. Yura Konstantinova with her paper “The oblivion of the Bulgarian community in Salonica”

Page 4 of 5

Search