Events

Лекция на проф. Бернар Лори

На 12 ноември 2019 г. в Института за балканистика се състоя публична лекция на проф. Бернар Лори (INALCO & L'université Paris-Sorbonne) на тема "Османският Солун". Лекцията беше последвана от оживена дискусия, в която активно се включи многобройната публика.

Search