In the media

Със заглавие "Историята на Солун няма да бъде пълна без българите" новинарската агенция БГНЕС публикува на 14 декември 2019 г. интервю с доц. Юра Константинова, във връзка с представянето на колективната монография "Солун и българите: история, памет, съвремие".

На 12 декември 2019 г. в предаването "Ритъмът на столицата" Антония Руменова анонсира представянето на колективната монография "Солун и българите: история, памет, съвремие" и запозна слушателите на Радио София с основни акценти от нея.

На 26 октомври 2019  г. предаването "Турагент" на Радио "СОФИЯ" представи чрез проекта ни Солун и "българската следа" в него.

Всички, които искат да се поразходят поне виртуално в миналото и настоящето на пристанищния град, могат да го направят със записа, който следва.

Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" е в центъра на предаване на "Радио България", част от Българското национално радио. В материала на журналиста Венета Павлова са изложени основните цели на Проекта и изказванията на участници в представянето на документалния сборник, който е негов резултат. Материалът е преведен на различни езици, за да е достъпен за широката публика както в България, така и извън националните граници.

Page 1 of 2

Search