Вид: Решение на Министерския съвет на Княжество България

Относно: разрешение за отпускане на заем в размер на 100 000 златни лв. от Българска народна банка на Министерството на външните работи и на изповеданията с цел закупуване на вакъфско място в Солун за изграждане на българска църква и гимназия.

Дата: 30 март 1907 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 284К, оп. 1, а.е. 2193, л. 1.

Вид: Писмо

От/до: йеромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф I

Относно: необходимостта от издигане на българска църква в Солун

Дата: 28 февруари 1907 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 140–141.

Вид:  Писмо, български език  
Относно: Разкайването на епископа за приемането на православието от Екзархията и връщането му към Римската Църква
Дата: 27 юни/11 юли 1895 г. 
Хранилище:  Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Administration  de la Congrégation (St-Siège)

Вид:  Писмо, френски език, ръкопис 
Относно: Разкайването на епископа за приемането на православието от Екзархията и връщането му към Римската Църква
Дата: 27 юни/11 юли 1895 г. 
Хранилище:  Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Administration  de la Congrégation (St-Siège)

Вид: Писмо

От/до: от архимандрит Григорий – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф I

Относно: отварянето на български (екзархийски) параклис във Вардарска махала и отслужването на литургия в присъствието на учениците от пансиона при Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Дата: 31 май 1890 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 54, л. 27.

Вид: Фотография 
Относно: Сестра Евросия Алоати (1859-1920), заедно с брат си Монсеньор Й. Алоати основават монашеската Общност на българските сестри евхаристинки в Солун 
Дата: 1889 г.
Източник: Archives de la Congrégation de la Mission (Paris), Macédoine: Bulgares-Unis

Search