Demography

Пътен лист, септември 1923 г.

Вид: Пътен лист на емигранта от Солун - Кирил Димитриев Тъпков 


Относно: Пътен лист на емигранта от Солун - Кирил Димитриев Тъпков, живущ в София, да измине пътя от София до Солун през Ниш и Гевгели и обратно до София през Бургас и Варна


Дата: септември 1923 г.  


Хранилище: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова. 

 

 

 

 

Пътен лист 1 Feuille de route Kiril

 

Search