Books printing and dissemination

Вид: Календарче "Св. Кирил и Методий"

От: Книжарницата на К. Г. Самарджиев и С-ие

Относно: календар с полезни данни и съвети
Година: 1884
Хранилище: БИА на НБКМ, ф. 378, а.е. 1, с. 192-209

Вид: Писмо
От/до: от Димитър В. Манчов до екзарх Йосиф I
Относно: решението му да отвори книжарница в Солун и с молба към Българската екзархия за отпускане на кредит в размер на 200–300 турски лири.
Дата: 17 дек. 1882 г.
Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15в, л. 81.

Вид: Български календар
От: Книжарница на Д. В. Манчов
Относно: ученически календар с полезни данни и съвети
Година: 1875
Хранилище: БИА на НБКМ, ф. 378, а.е. 1, л.17-18

Вид: Руско-френски речник

От: А. Е. Шмид

Относно: книгите в библиотеката на Димитър К. Тъпков в Солун

Година: 1871 г.

 Източник: личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Солун - вестник за земеделски, търговски и разни други съобщения 

От: уникален брой на вестника на български език, подарен от фабриканта Наум Гьондов на директора на Етнографския музей през 1923 г.

Относно: списването на първия солунски вестник и на български език в периода 1869-1871 г. 

Дата: 10 декември 1870 г.

Хранилище: Софийски университет - Централна университетска библиотека, сигнатура В28

Вид: Книга глаголемаѧ Оутѣшенїе грѣшнымъ : приведена на простїй ѧзыкъ ѿ Кѵрілла іеромонаха бывшагѡ игՃменъ въ мѡнастыръ лешечкагѡ с҃тагѡ аѳанасїа Въ тѵпъ СолՃнскїй при хаџи папа Ѳеодѡсїа архімандріта Сѷнаитскогѡ в лѣта 1840
От: Кирил Пейчинович
Година: 1840
Хранилище: Централа библиотека на БАН, сигнатура 1840-1853

Вид: СлՃженїе еврейско и все ѕлотвореніе нихнѡ со показанїе от с҃щеннѡ и б҃жественнѡ писанїе ветхѡ и новое. И се положи на край ѿ ТалмՃѳа еврейскагѡ, що е писалъ Паѵелъ Медийски, що иматъ повеке хՃли противны предъ Б҃га противны и предъ аг҃гели Б҃жїи
От: Натанаил Стоянович и Георги Самуркаш
Година: 1839
Хранилище: Централа библиотека на БАН, Rts180

Вид: Молитвеник

От: Теодосий Синаитски
Относно:
Началное оученїе съ молитвы Оутреннїѧ Славѧноболгарскїн и греческыѧ. напечатасѧ во градъ солՃнъ, со изновъ тѵпъ: при хаџи папа Ѳеодѡсїа архїмандрита Сѵнаитскагѡ. лѣта аѿли
Година:
1838
Хранилище:
Централна библиотека на БАН, 1838-48

 

Page 3 of 4

Search