Books printing and dissemination

Вид: Гръцко-френски речник

От: Par F. D. Dehèque

Относно: книгите в католическия колеж в Зейтинлъка

Ръкописна бележка: "Из солунското французско книгохранилище". Август 1860 г.

Година на издаване: 1825 г.

Източник: личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

Page 4 of 4

Search