Books printing and dissemination

Списание "Искра"

Вид: Двуседмично политико-обществено и литературно списание 

От: под редакцията на Г. Баджаров, Б. Мончев, А. Разбойников, Ст. Симеонов и К. Пърличев

Относно: програмата на списанието, от което излизат общо 15 броя.

Дата: 1 декември 1911 г.

Хранилище: Централна библиотека на БАН, сигратура ВМ-II-3/49

 

 

Search