Books printing and dissemination

Списание "Начало"

Вид: Списание за месечен политически, социален и културен преглед "Начало"

От: Никола Харлаков, Ангел Томов

Относно: Представя възгледите на левицата в българското освободително движение в Османската империя. Излиза в София и в Солун в периода 1908-1912 г.

Дата: април 1909 г.

Хранилище: СУ - УБ Централна библиотека, сигнатура Сп I 1966

 

 

 

Search