The Bulgarian club (1941-1944)

Type: letter from tha main secretary Gr. Hristov  

To: the headquarters of the army at the Ministry of War 

Regarding: Paun Stanoev's dismissal who was sent in 1942 to organise the Bulgarian School in Thessaloniki so he can can continue his work on  

Year: 26 July 1944 

Source: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 179, л. 110.

 5

Вид: Доклад

От: И. Сергакис, директор на вътрешните работи при Генералното управление на Македония

Относно: дейността на Българския клуб, малкия брой постители на българската църква, привличането на ученици в българското училище и намерението на българските търговци Благой Фанев и Петков, при посредничеството на Константинос Богданос, да създадат българско предприятие в града.

Дата: 2 октомври 1942 г.

Хранилище: Ιστορκό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 801

Вид: Рапорт

От/до: от царския български офицер за свръзка в Солун до проф. Богдан Филов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: българския час по предавателя на радио „Солун“.

Дата: 19 май 1942 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 264К, оп. 7, а.е. 812, л. 12

Вид: Разрешение

От/до: генерал-лейтенант фон Кренски до капитан С. Иванов

Относно: условията, при които в Солун може да съществува Български клуб

Дата: 26 октомври 1941 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 829

Search