The Bulgarian club (1941-1944)

Създаване на Българския клуб

Вид: Разрешение

От/до: генерал-лейтенант фон Кренски до капитан С. Иванов

Относно: условията, при които в Солун може да съществува Български клуб

Дата: 26 октомври 1941 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ΑΥΕΜ, σειρά 829

Search