Balkan Wars

Гранд хотел

Вид: Пощенска картичка със сградата на "Гранд хотел" в Солун
Относно: сградата, в която са се помещавали българската банка и българската поща в периода на Първата балканска война и ожесточената ѝ отбрана от българския гарнизон по време на Междусъюзническата вйна.
Година: 1912-1913
Източник: личен архив на Здравка Михайлова

 

Search