Revolutionary and legal organisations

Вид: документ за членство в масонска ложа

От: Висш съвет на румънските масони

Относно: членството на Драган Д. Тъпков (1883-1951) в масонската ложа "Солунска звезда" с чин - майстор масон

 От: 6 март 1912 г.

Източник: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Писмо

От/до: от Работническия печатарски синдикат в Солун до Работническия печатарски синдикат в София

Относно: основаването на печатарския синдикат в Солун, условията на труд и възможностите за установяване на сътрудничество между печатарите в Солун и в София

Дата: 25 август 1909 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 168Б, оп. 1, а.е. 48, л. 1–2.

Вид: Писмо
От: Анастасия Велкова
Относно: Молба за освобождаване на съпруга й, осъден на заточение на о. Родос
Дата: 26 юни 1903 г.
Хранилище: British National Archives - FO 297/2

Type: Letter

From/ to: from J. H. House to D. Todorov

Regarding: the American missionaries are disturbed because beside the agreement with the kidnappers of Ellen Stone and Katerina Tsilka, they have not yet been freed.

Date: 29 January/ 11 February 1902

Source: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

Type: Letter

From: J. H. House, American missionary in Thessaloniki

Regarding: problems concerning the ransom for the kidnapped American missionary Ellen Stone and her fellow-worker Katerina Stefanova Tsilka; a copy of the letter sent by E. Stone to J. H. House on 4 January 1902/ 22 December 1901, in which the birth of Mrs. Tsilka’s baby is announced.

Date: January 1902

Source: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

Search