Revolutionary and legal organisations

Писмо

Вид: Писмо
От: Анастасия Велкова
Относно: Молба за освобождаване на съпруга й, осъден на заточение на о. Родос
Дата: 26 юни 1903 г.
Хранилище: British National Archives - FO 297/2

Search