Revolutionary and legal organisations

Документ за членство в масонска ложа

Вид: документ за членство в масонска ложа

От: Висш съвет на румънските масони

Относно: членството на Драган Д. Тъпков (1883-1951) в масонската ложа "Солунска звезда" с чин - майстор масон

 От: 6 март 1912 г.

Източник: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Search