Revolutionary and legal organisations

Синдикат на печатарските работници

Вид: Снимка

Относно: българския печатарски синдикат в Солун със записани имена на членовете му

Година: 1910

Хранилище: ЦДА, фонд 1932К, оп. 1, а.е. 423, л. 6

 

Search