Foreign schools

Диплома от Рим

Вид: Диплома

От: Висш съвет за древни и изящни изкуства към Министерството на образованието на Италия

Относно: правото на Драган Д. Тъпков да преподава архитектурен дизайн

Дата: 9 март 1915 г.

Източник: семеен архив Тъпкови и Рая Заимова

Search