Primary schools

Вид: Таблици, приложени към рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф

Относно: успеха, поведението и отсъствията на учениците и ученичките в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата:16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 177–180.

Вид: Полугодишен рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф І в Цариград

Относно: учебния процес в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата: 16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 173–176.

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до д-р Константин Стоилов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: сведения за българските начални училища и гимназии в Солун през учебната 1897/1898

Дата: 17 юни 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 132–134.

Page 1 of 2

Search