Project publications

Project publications

The monograph by Yura Konstantinova, The Bulgarians in the Ottoman Salonica, IBST, 2020 is the first comprehensive study of the participation of the Bulgarians in the political, economic and social life of the Ottoman Salonica. The text is organized thematically, and the themes are treated chronologically as far as possible. Chapter 1 deals mainly with the demographics of the Bulgarian community in Salonica, its organization and social life. Chapter 2 is devoted to the Bulgarian education in the city and presents both the education in primary and secondary schools, as well as the participation of Bulgarians in non-Bulgarian educational institutions. Chapter 3 deals with the Bulgarian participation in the public and political life of Salonica. Emphasis is put on the place and importance of the Bulgarian appearances in relation to the initiatives of other religious and national groups in the city. The last paragraph examines the Bulgarian conception of Salonica and its place in the collective and historical memory of our nation.

Това издание е резултат от проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката (Договор No ДН 10/13 от 17.12.2016 г.)

Изтеглете книгата в PDF формат от тук.

The collective monograph entitled Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present features the Bulgarians in Thessaloniki and their links to the large Aegean port. It combines texts by twenty-two Bulgarian, Greek and Turkish scholars, who rely on hither to unused sources to reveal unknown facts and offer new issues and different perspectives to the topic. Arranged chronologically in four thematic sections, the studies highlight the Bulgarians among the motley variety in the Mediterranean city and render its diversity complete, vivid, authentic.

This volume is the outcome of the project “Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present”, supported by the Scientific Research Fund at the Bulgarian Ministry of Education and Science (Contract No. DN 10/13 of 17.12.2016), made through the joint efforts of the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, and Archives State Agency (Supplementary Agreement No. 1 of 31.03.2017).

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 9789754285594.

Новата статия на проф. Рая Заимова, За историята на викентинките и тяхното образование в Солун. - In: Spre pǎmântul fǎgǎduinţei, între Balcani şi Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani, ed. D. Cain, A. Mihaylova, R. L. Stantcheva, A. Timotin, Brǎilei « Carol I », 2020, p. 257-266 разкрива непознати до момента щрихи от образованието на девойките в католическите учебни заведения на Балканите, които датират още от началото на XIX в.

 

Всички любители на творчеството на големия гръцки писател Никос Казадзакис и почитатели на седмото изуство могат за се запознаят с анализа, свързващ две от най-любимите изкуства. Той е дело на д-р Гергана Дончева, Казандзакис в интерпретацията на Янис Смарагдис. - Кино, №5-6, 2019, с. 68-70.

Ако се интересувате от кино, по-долу вече може да прочетете статията на Гергана Дончева, Гръцката "странна" вълна. Различното гръцко кино. - АРТизанин № 24, 2019.

 

Престижното издание на Института по славянознание към Руската академия на науките "Славянский мир в третьем тысячилетии", т. 14, № 3-4 за 2019 г. публикува статията на доц. Тина Георгиева, Россия и болгарская общность в Салониках во второй половите XIX в. (по материалам консульских донесений). Цялата статия вижте по-долу.

Благодарение на научната публикация на Юра Константинова и Йордан Желев, Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 година. - Известия на държавните архиви, т. 115-116/2018, с. 330 - 509 всеки желаещ вече може да направи справка за българските семейства, живели в голямото егейско пристанице в началото на ХХ в. Студията прави научно и обществено достояние информацията за българите – жители на град Солун, запазена в енорийските регистри (от типа Libri status animarum) на припозналото духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източноправославно българско християнско население. Тези регистри, съставени от действащите български енорийски свещеници в Солун Георги Мандичев, Христо поп Георгиев, Христо Шумаров и Димитър Амов през 1907 г., съдържат информация за 841 домакинства (семейства) или общо 3275 души българи-екзархисти. 

Georgieva, Tina. Les consuls russes dans les Balkans: vecteurs ou créateurs de la politique officielle au cours de la seconde moitié du xixe siècle, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, vol. 22, no. 1, 2017, pp. 189-206.

Page 1 of 2

Search