Project publications

Project publications

Това издание е резултат от проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката (Договор No ДН 10/13 от 17.12.2016 г.)

Изтеглете книгата в PDF формат от тук.

The collective monograph entitled Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present features the Bulgarians in Thessaloniki and their links to the large Aegean port. It combines texts by twenty-two Bulgarian, Greek and Turkish scholars, who rely on hither to unused sources to reveal unknown facts and offer new issues and different perspectives to the topic. Arranged chronologically in four thematic sections, the studies highlight the Bulgarians among the motley variety in the Mediterranean city and render its diversity complete, vivid, authentic.

This volume is the outcome of the project “Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present”, supported by the Scientific Research Fund at the Bulgarian Ministry of Education and Science (Contract No. DN 10/13 of 17.12.2016), made through the joint efforts of the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, and Archives State Agency (Supplementary Agreement No. 1 of 31.03.2017).

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 9789754285594.

Благодарение на научната публикация на Юра Константинова и Йордан Желев, Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 година. - Известия на държавните архиви, т. 115-116/2018, с. 330 - 509 всеки желаещ вече може да направи справка за българските семейства, живели в голямото егейско пристанице в началото на ХХ в. Студията прави научно и обществено достояние информацията за българите – жители на град Солун, запазена в енорийските регистри (от типа Libri status animarum) на припозналото духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източноправославно българско християнско население. Тези регистри, съставени от действащите български енорийски свещеници в Солун Георги Мандичев, Христо поп Георгиев, Христо Шумаров и Димитър Амов през 1907 г., съдържат информация за 841 домакинства (семейства) или общо 3275 души българи-екзархисти. 

Georgieva, Tina. Les consuls russes dans les Balkans: vecteurs ou créateurs de la politique officielle au cours de la seconde moitié du xixe siècle, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, vol. 22, no. 1, 2017, pp. 189-206.

Yura Konstantinova, Le rôle du consulat bulgare à Thessalonique dans la consolidation de la communauté bulgare de la ville, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, 2017/1 (n° 22), 231-249.

Гергана Дончева, Българското участие в историята на Солунския фестивал. - АРТизанин, №7, 2018, с.45-49.

Yura Konstantinova, Donation for Education. Motives, Goals, Results (The Example of Bulgarian Schools in Thessaloniki in the Late 19th and Early 20th Century). - The Gift and Cultures of Giving for Education: Theories, Institutions, Individuals. Ed. Pepka Boyadjieva, Rositsa Stoyanova. Изток-Запад, 2017, с. 303-319.

Page 1 of 2

Search