Благодарение на научната публикация на Юра Константинова и Йордан Желев, Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 година. - Известия на държавните архиви, т. 115-116/2018, с. 330 - 509 всеки желаещ вече може да направи справка за българските семейства, живели в голямото егейско пристанице в началото на ХХ в. Студията прави научно и обществено достояние информацията за българите – жители на град Солун, запазена в енорийските регистри (от типа Libri status animarum) на припозналото духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източноправославно българско християнско население. Тези регистри, съставени от действащите български енорийски свещеници в Солун Георги Мандичев, Христо поп Георгиев, Христо Шумаров и Димитър Амов през 1907 г., съдържат информация за 841 домакинства (семейства) или общо 3275 души българи-екзархисти. 

Georgieva, Tina. Les consuls russes dans les Balkans: vecteurs ou créateurs de la politique officielle au cours de la seconde moitié du xixe siècle, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, vol. 22, no. 1, 2017, pp. 189-206.

Yura Konstantinova, Le rôle du consulat bulgare à Thessalonique dans la consolidation de la communauté bulgare de la ville, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, 2017/1 (n° 22), 231-249.

Гергана Дончева, Българското участие в историята на Солунския фестивал. - АРТизанин, №7, 2018, с.45-49.

Yura Konstantinova, Donation for Education. Motives, Goals, Results (The Example of Bulgarian Schools in Thessaloniki in the Late 19th and Early 20th Century). - The Gift and Cultures of Giving for Education: Theories, Institutions, Individuals. Ed. Pepka Boyadjieva, Rositsa Stoyanova. Изток-Запад, 2017, с. 303-319.

Search