Memoirs

Чопова-Юрукова, Лика: Спомен за Солун, девическата гимназия и празника на Кирил и Методий

Публикуван в "Пламъкът на солунския светилник", Изд. "Народна просвета", С., 1970 г.

LikaChopova 2 1LikaChopova 2 1LikaChopova 2 1LikaChopova 2 1

 

Search