Memoirs

Калайджиева, Люба Христова (по баща Николова Адамова): Спомени от Солунската педагогическа гимназия

Съхранява се в архива на Македонския научен институт

 

Search