Memoirs

Велянов, Кръстьо: Спомени от ученическо време

Публикувано във "Вестник на вестниците", бр. 90 и 91, София, 24 май 1937 година

Цялата публикация виж на: http://www.strumski.com/books/Krystjo_Veljanov_Spomeni_za_Solun.pdf 

Други публикации на Кръстьо Велянов, свързани със Солун:

http://www.strumski.com/books/Krystjo_Veljanov_za_Solun.pdf

http://www.strumski.com/books/Krystjo_Velianov_Posledniat_Praznik_v_Solun.pdf 

 

 

Search