Literary exchanges

Откъсът от романа "Мрачен Вардар" (Сиела, 2012) на гръцката писателка Елена Хузури, публикуван в сп. ЛИК през 2011 година, ни е любезно предоставен от Здравка Михайлова. Текстът е илюстриран с фотографии от експедицията в Македония, финансирана от банкера Албер Кан. 

Автор: Здравка Михайлова

В рамките на Третия международен панаир на книгата (май 2006) в Солун се състоя представянето и на Антологията на балканската поезия със заглавие „Хемус”. Проф. Панос Мулас (1935-2010), дългогодишен преподавател в Нантер, Института за новогръцки проучвания към Сорбоната и Солунския университет „Аристотел”, представи първия том на антологията, вече издаден на албански език (последван през 2007-ма от появяването на българския том), а през юни се състоя и премиерата му в Тирана.

В приветствието си към срещата на писатели от балканските страни (България бе представена от Димитър Кирков), която се състоя по време на книгоизложението, председателят на Националния център за книгата на Гърция на (ЕКЕВИ) Димитрис Нолас се обърна към участниците с думите:

Здравка Михайлова разказва за първото издание на Солунския международен панаир на книгата през 2003 година, за дискусията на тема "Съществува ли балканска литература?" и за романа на Димитър Кирков "Балкански грешник", публикуван от атинското издателство „Кедрос”.

Page 2 of 2

Search