Literary exchanges

Откъс от романа "Мрачен Вардар"

Откъсът от романа "Мрачен Вардар" (Сиела, 2012) на гръцката писателка Елена Хузури, публикуван в сп. ЛИК през 2011 година, ни е любезно предоставен от Здравка Михайлова. Текстът е илюстриран с фотографии от експедицията в Македония, финансирана от банкера Албер Кан. 

Search