Literary exchanges

Награда "Хеликон" за 2019 г.

На 5 декември 2019 г. новелата "Преселението" на проф. Боян Биолчев спечели Наградата "Хеликон" за нова българска проза. Книгата представа темата за невъзможния живот след преживяното насилие в периода на Балканските войни. По неповторимо емоционален начин проф. Биолчев, който има родова връзка със Солун, разкрива трагедията на обикновените хора, принудени да напуснат дома си и да търсят друг живот за семействата си. Турските безчинства, ужасът на Трикери, страданието по загубените любими хора, търгашеството с човешките съдби доминират над всички светли примери и намерения и не оставят бъдеще за героите му. В пожара, избухнал в новия им дом в България, очевидно олицетворяващ пожара на войните, изгаря цяло едно поколение, а доживотна травма белязва единичните оцелели. В новелата трагичните събития от 1912-1913 г. са представени без носталгия, омраза, патос и победни маршове. Историята на цяло поколение българи, свързана с тази на същото поколение турци и гърци, е разказана с болка, хуманност и професионализъм, далеч надхвърлящ тесния националистически поглед.

Search