Science and education

Вид: Програма

От: съорганизаторите Институт за изследване на Балканския полуостров (Солун) и Институт за балканистика при БАН (София)

Относно: Първият гръцко-български симпозиум на тема "Културни и литературни отношения между гърци и българи от средата на ХV до средата на ХIХ век", който се провежда в Солун с участието на 16 български учени от 5 български научни институции. Симпозиумът е под патронажа на Министерството на културата и науките на Гърция

Дата: 23-25 септември 1978 г.

Източник: личен архив Юра Константинова

Вид: Програма

От: Университет "Аристотел", Център за византийски проучвания, Дружество за македонски проучвания, Институт за балканстика, Солун

Относно: международния симпозиум "Императорската институция във Византия, в западното и славянското средновековие", в който взимат участие и трима български медиависти

Дата: 24-29.08.1969 г.

Източник: личен архив Боян Бешевлиев

Вид: Отзив за научно събитие

От: Климентина Иванова

Относно: организирания през май 1979 г. в Солун международен семинар, посветен на средногръцката и славянските литератури, в който взимат участие петима български учени.

Година: 1979 г.

Източник: Études balkaniques 1979/3

Search