Η ιδέα

Το πρόγραμμα

1.jpg

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διευρύνει, διατηρήσει και διαδώσει τη μνήμη για την ιστορική, πολιτισμική και οικονομική παρουσία των Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση του γενικού στόχου μας:

  • Θα ανακαλύψουμε και θα αναλύσουμε το άγνωστο αρχιακό υλικό για να δημιουργηθεί καινούρια γνώση σχετικά με τη βουλγαρική κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 19ο και το 20ό αιώνα.
  • Θα προσωποποιήσουμε την ιστορική αφήγηση μέσω της προσθήκης προσωπικών, οικογενειακών αφηγήσεων, καθώς και αφηγήσεων προγόνων Βουλγάρων που συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη τον 19ο και τον 20ό αώνα.
  • Θα μελετήσουμε την σύγχρονη βουλγαρική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη.
  • Θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο σύστημα για την περιγραφή και την ταξινόμηση του τεράστιου όγκου εγγράφων περί της βουλγαρικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Θα δώσουμε δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο υλικό που συγκεντρώθηκε στο πρόγραμμα. Η ιστοσελίδα του θα διευκολύνει την επικοινωνία με τους απογόνους των Βουλγάρων με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και με οργανισμούς, εταιρείες και πολίτες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
3.jpg
2.jpg

Търсене