Στα ΜΜΕ

Със заглавие "Историята на Солун няма да бъде пълна без българите" новинарската агенция БГНЕС публикува на 14 декември 2019 г. интервю с доц. Юра Константинова, във връзка с представянето на колективната монография "Солун и българите: история, памет, съвремие".

На 12 декември 2019 г. в предаването "Ритъмът на столицата" Антония Руменова анонсира представянето на колективната монография "Солун и българите: история, памет, съвремие" и запозна слушателите на Радио София с основни акценти от нея.

На 26 октомври 2019  г. предаването "Турагент" на Радио "СОФИЯ" представи чрез проекта ни Солун и "българската следа" в него.

Всички, които искат да се поразходят поне виртуално в миналото и настоящето на пристанищния град, могат да го направят със записа, който следва.

Проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" е в центъра на предаване на "Радио България", част от Българското национално радио. В материала на журналиста Венета Павлова са изложени основните цели на Проекта и изказванията на участници в представянето на документалния сборник, който е негов резултат. Материалът е преведен на различни езици, за да е достъпен за широката публика както в България, така и извън националните граници.

На 27 юни 2018 г. в предаването "Пресечна точка" на Военния телевизионен канал беше представено документалното издание "Солун и българите: история, памет,съвремие. Документи". Доц. Юра Константинова и водещия на предаването Евгени Кръстев обсъдиха както теми от историческото българско присъствие в гр. Солун, така и значението на града за българо-гръцките политически, икономически и културни взаимоотношения. Специален акцент в разговора беше съвременната ситуация в региона.

В бр.2 от 2018 г. на списание "Християнство и кутура" е публикуван отзив за монграфията на проф. Рая Заимова Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII).

Регионалните медии на Велико Търново отразиха представянето на Проекта във Великотърновския университет, осъществено по покана на Центъра по българистика. Представянето беше в рамките на Дванадесетата научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие" на Историческия факултет на ВТУ.

На 4 ноември 2017 г. предаването "Вяра и общество" на БНТ представи темата за историческото и духовното присъствие на българите в Солун в края на XIX в. и началото на ХХ в. Гост на предаването беше доц. Юра Константинова, която разказа за съдбата на българските църкви в града и представи моменти от историята на българската църковна община.

Σελίδα 1 από 2

Търсене