Ακίνητη περιουσία

Имоти от чаршията на Солун - 5

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 8 имота на булеварди „Паша капъсъ” и „Келемерийе капъсъ” от чаршията собственост на Хрисанди дъщеря на Андрея от махала „Свети Танас”, вероятно българка.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Търсене