Εκκλησίες

Параклис във Вардарската махала

Вид: Писмо

От/до: от архимандрит Григорий – председател на Солунската българска църковна община до екзарх Йосиф I

Относно: отварянето на български (екзархийски) параклис във Вардарска махала и отслужването на литургия в присъствието на учениците от пансиона при Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Дата: 31 май 1890 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 54, л. 27.

Търсене