Българският клуб (1941-1944)

Български час по радио "Солун"

Вид: Рапорт

От/до: от царския български офицер за свръзка в Солун до проф. Богдан Филов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: българския час по предавателя на радио „Солун“.

Дата: 19 май 1942 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 264К, оп. 7, а.е. 812, л. 12

Търсене