Ξένα σχολεία

Снимка на Елена Мангърова

Вид: Снимка

От: Елена Атанасова Мангърова

Относно: Снимка на Елена Атанасова Мангърова с нейни приятелки пред къщата на Баятов, съседна на бащината й къща в Солун

Година: 1934 

Хранилище: ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 220, л. 1.

 

 

F771K 1 220 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F771K 1 220 1gr

Търсене