Αναμνήσεις

Стрезов, Георги: Първи стъпки на солунската гимназия

Публикуван в Сборник Солун. Издание на възпитателите и възпитаниците от солунските български гимназии, София: Печатница „Художник”, 1934.г.

Търсене