Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Никола Гюзелев на турне на Софийската народна опера в Солун, 1975 г.

Вид: Снимка на Никола Гюзелев на Граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“ на път за турне на Софийската народна опера в Солун 

Дата: 1975 г. 
Хранилище: ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Кулата), кадър 27.

Търсене