Επιστήμη και εκπαίδευση

Участие на библиотечни работници в българо-гръцки семинар в Солун

Вид: доклад за командировка

Относно: участие на библиотечни работници в българо-гръцки семинар, състоял се в Солун от 1 до 3 октомври 1982 г.

Дата: [ октомври 1982]
Хранилище: ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 490, л. 1-3.

 

 

2021

Търсене