Science and education

Библиотечни специалисти в Солун

В периода 14-18 май 2018 г. в Университета "Аристотел" в Солун се проведе Втората международна седмица за обучение на библиотечни специалисти. В нея участваха 45 специалисти от университетски библиотеки от Чехия, Франция, Германия, Полша, Унгария, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Специални гости на сесията бяха представители на Израел, Ливан и Мароко. От Централна библиотека на БАН в срещата взеха участие Силвия Найденова и Милкана Лишкова. Други представители от България бяха колегите от Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"- Силвия Великова и Нели Добрева.

Search