Modernization

Вид: реклама

От: Йоаннос Цициклис

Относно: нови козметични продуки за моментално или постепено боядисване на коси, бради и мустаци

Година: 1911 г. 

Източник: εφ. Μακεδονία 

Вид: реклама

От: Пенушлиев и Моралцалиев

Относно: нов козметичен продукт

Дата: 07 февруари 1909 г.

Източник: вестник "Народна воля", Солун

Вид: реклама

От: Иван Крайничанец

Относно: продажбата на нов продукт в първата българска аптека в Солун

Година: между 1898-1906

Източник: И. Крайничанец, Спомени от изминалия път в живота ми, Скопие, 1942.

Search