Theatrical, dance and artistic activities

Автор: Здравка Михайлова

В началото на септември 2014-та година (31 август-6 септември) в София се проведе Третото издание на Лятното сефарадско училище. Събитието бе в рамките на сефарадската лятна школа, основана и ежегодно провеждаща се някъде по света от известния специалист по ладино, професорът от Хамбург Михаел Студемунд-Халеви. Участници в нея са не само студенти от еврейски произход, а лингвисти и любители от цял свят, които проявяват интерес към този изчезващ език. През 2014 г. за пръв път школата се проведе в България, в къща-музей „Панчо Владигеров”, която не само предложи своето културно пространство, но и участваше с музикално събитие организирано от нея. То бе посветено на автентичната сефарадска музика, с която публиката се запозна от лекцията на солунския архитект, музикант и познавач на сефарадската традиция Никос Дзанис-Ginnerup. В препълнената зала на музея, освен хора от българската еврейска общност, имаше музиканти, музиковеди, балканисти, фолклористи, журналисти и др. Проявата стана възможна благодарение на организационния талант, активната подкрепа и професионализма на отговарящата за връзки с обществеността и мениджър проекти към музей „Владигеров” музиковеда Светлана Авдала и неговата директорка Надя Сотирова. Училището събира всяко лято младежи със сефарадски произход от цяла Европа и Америка, които изучават езика ладино и неговата книжовна традиция, програмата му включва също филмови прожекции, провеждането на тематични семинари, турове за запознаване с архитектурно-историческото наследство на стара София като град на съжителстващи в атмосфера на толерантност етнически общности и др.

Вид: Програма на театралната постановка "Солунските съзаклятници"
От: Георги Данаилов
Относно: Постановката на "Солунските съзаклятници" от режисьора Стоян Радев на сцената на Народен театър "Ив. Вазов", София
Дата: сезон 2014 -
Повече: http://new.nationaltheatre.bg/bg/repertoire/item/501-solunskite-sazaklyatnici

Вид: Мнение

От: Цветан Николов – първи зам.-завеждащ Отдел „Външна политика и международни връзки“ на ЦК на БКП

Относно: пиесата на Георги Данаилов „Съзаклятие в Солун“

Дата: 18 октомври 1983 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 78, а.е. 580, л. 2.

Вид: Писмо

От/до: Петър Славчев – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: турнето на българската фолклорна група „Ковачев“ в Солун

Дата: 28 юни 1975 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 269, л. 30–32.

Search