Вид: Изложение

От/до: от Ангел Петров до [ген. Теодосий Даскалов] – министър на войната на Царство България

Относно: посещението му на българо-германското и българо-английското гробище в Солун през 1938 г., със сведения за състоянието на гробищата, имената на погребаните в тях войници и с препоръки за поддържането им.

Дата: 12 юли 1940 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 1150К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–3.

Вид: Рапорт

От/до: Тодор Недков – български царски генерален консул в Солун до д-р Васил Радославов – министър-председател, министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: изравянето на българските гробове в централните български гробища в Солун и завземането на гробищната църква-параклис „Св. Павел“ от гърците

Дата: 22 септ. 1914 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 2–3.

Вид: Писмо

От/до: Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун до Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България

Относно: извършването на погребения на гръцки бежанци в българските гробища в „Кукуш махала“.

Дата: 14 юли 1914 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 1.

Type: Testament

From: Dimitar K. Tapkov

Regarding: Testament of Dimitar K. Tapkov

Date: 1897

Source: Personal archives of Tapkov family and Raia Zaimova

 

Вид: Писмо

От/до: от Българската църковна община в Солун до Българската екзархия

Относно: закупуването на място за гробища във Вардарската махала със светогорски помощи.

Дата: 1 май 1890 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 41, л. 42.

Search