Literature

Художествена литературата

Данаилов, Г. Солунските съзаклятници, драма, 1983.
Виж пълния текст на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=23&WorkID=4199&Level=1 

Караславов, С. Солунските братя, исторически роман, трилогия, Народна младеж, 1978-1979.

Константинов, А. Разни хора, разни идеали ІІІ, фейлетон, публикуван за пръв път във в. „Знаме”, бр. 79 от 5 февруари 1897 г.
Виж пълния текст на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=169&WorkID=4695&Level=1

Страшимиров, А. Солунските атентатори (Роби). Първо издание 1929-1930. Второ издание 1993.

Църнушанов, К. Солунските атентатори, документален роман, София, 1987.

Search