Science and education

Книга за политиката на Австро-Унгария

На 4 май 2018 г. в рамките на 15-то издание на панаира на книгата в Солун се състоя представяне на гръцкото издание на монографията на Теодора Толева "Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896-1908" (Сиела, 2012). Гръцкото издание на книгата "Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους 1896-1908" е резултат от усилията на Гръцката комисия за изследване на югоизточна Европа (Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης), която заедно с Института за балканистика с Център по тракология, БАН, беше и съорганизатор на събитието. 

Search