In the media

Проектът на страниците на списание "Балкани"

Периодичното научно списание на Института за балканистика с Център по тракология "Балкани" публикува в своя седми брой от 2018 г. представяне на проекта ни.

Search