The Bulgarians tell us

Солун през погледа на Лазар Томов

Българският общественик и революционер Лазар Томов (1878-1961) публикува на страниците на списание "Илюстрация Илинден", кн. 1 от 1927 г. статия за Солун. 

Пълният текст на кн. 1 на списание "Илюстрация Илинден" може да прочетете на: http://www.strumski.com/books/Il_Ilinden_I_Godishnina.pdf 

Search