Demography

Пътен лист на Василка, Глория и Христина Тъпкови

Вид: Пътен лист     

Относно: Разрешително на Василка, Глория и Христина Тъпкови за емиграция от Солун през Дедеагач до София, издаден по силата на  Конвенцията между България и Гърция за взаимно изселване

Дата: септември 1923 г.  

Хранилище: Личен архив на Тъпкови и Рая Заимова

 

Пътен лист за В.ГлХр.Тъпкови

 

Search