Events

Вътрешен семинар - втори етап

На 10 септември 2019 г. в Института за балканистика се състоя вътрешен семинар, на който членовете на колектива представиха резултатите от своите проучвания по темата на проекта. Бяха обсъдени тематичните области на подготвяната колективна монография, нейната научна и техническа редакция, независимото ѝ външно рецензиране. Взе се решение да бъдат положени усилия за изпълнение на изискванията за включване на изданието в рефериращата база Web of Science.

Search