The Bulgarians tell us

Анкета в магистърска програма

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯТ ГРАД СОЛУН ЗА БЪЛГАРИТЕ
Анкета, създадена и проведена под ръководството на проф. дин Рая Заимова в рамките на курс „Източно Средиземноморие и европейска модерност” (магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”)

Анкетата е анонимна и има за цел да установи:
- какво е отношението на българите към Солун;
- доколко българите познават някои събития, личности, места от историята на града, свързани с българската история.
В анкетата са включени следните девет въпроса:
1. Били ли сте в Солун?
2. Знаете ли някакъв факт от историята на града?
3. Знаете ли кой е основал Солун?
4. Чували ли сте/чели ли сте нещо за солунската митница?
5. Бил ли е Солун някога в границите на българската държава? Кога?
6. Знаете ли кой е основал църковната институция в Македония?
7. Защо в Солун има храм, посветен на светите братя Кирил и Методий?
8. Знаете ли кой е родният град на Кемал Ататюрк и нещо свързано с къщата му?
9. Чували ли сте нещо за солунските български гимназии?

Search