Churches

Отпускане на средства за строеж на църква

Вид: Решение на Министерския съвет на Княжество България

Относно: разрешение за отпускане на заем в размер на 100 000 златни лв. от Българска народна банка на Министерството на външните работи и на изповеданията с цел закупуване на вакъфско място в Солун за изграждане на българска църква и гимназия.

Дата: 30 март 1907 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 284К, оп. 1, а.е. 2193, л. 1.

 

Search