Community

Отчет на българската община

Вид: Отчет

От/до: архимандрит Козма Пречистански – председател на Солунската българска църковна община до Българската екзархия в Цариград

Относно: развитието на просветното дело в града през учебната 1885/1886 г.

Дата: 23 юли 1886 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 26, л. 25–28.

Search